ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รับ โอน/ ย้าย/พนักงานส่วนตำบล
8
21 ก.ค. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
08 ก.ค. 2564
3 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
24 มิ.ย. 2564
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
25 พ.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
51
22 มี.ค. 2564
6 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.112-16 สายคงสุข-นศ.ถ.112-24 สายห้วยแม่เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 ก.พ. 2564
7 ประกาศห้ามดำเนินกิจการขุดดินถมดินก่อนได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
54
05 ก.พ. 2564
8 ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี 2564
70
26 ม.ค. 2564
9 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
26 ม.ค. 2564
10 ประชาสัมพันธ์หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ดาวน์โหลดเอกสาร
55
10 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27