ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ม.ค. 2565
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 ต.ค. 2564
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่อง แจ้งรายชื่อเช็คหมดอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
96
15 ก.ย. 2564
4 รับ โอน/ ย้าย/พนักงานส่วนตำบล
124
21 ก.ค. 2564
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
103
08 ก.ค. 2564
6 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
24 มิ.ย. 2564
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณและเงื่อนไขการขอรับเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลนบพิตำ ดาวน์โหลดเอกสาร
103
25 พ.ค. 2564
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
127
22 มี.ค. 2564
9 ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.112-16 สายคงสุข-นศ.ถ.112-24 สายห้วยแม่เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านเขาเหล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
146
25 ก.พ. 2564
10 ประกาศห้ามดำเนินกิจการขุดดินถมดินก่อนได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
138
05 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29